Kontakt

Adresse: Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelser
Høgskoleveien 7
1430 Ås
Styreleder: Jon Ola Syrstad
Sekretær: Ellen Schei Pongo
Webansvarlig: Kathrine Torday Gulden
Styrets sammensetning 2017-2020: Jon Ola Syrstad (leder), Marit Kjeldby, Per Harald Agerup