Lenker

Myrarkivet på nett

Myrarkivet består av ca. 6 100 kart og 1 800 rapporter som Det norske jord- og myrselskap produserte i perioden 1888 til 1989. Kartene er fotografert og lagret som bilder i jpg format. Til en del av kartene foreligger det en beskrivelse som er skannet inn og lagret i pdf format.

I dette programmet kan en søke etter myrkart og beskrivelser for lokaliteter, enten for en kommune eller et utvalg lokaliteter. For hver lokalitet får en opp miniatyr kartbilde(r) for lokaliteten, hvor en kan se bildet i full størrelse og eventuelt beskrivelsen.

Slik bruker du nettsiden:

Les mer i Jord og miljø FAKTA, Myrarkivet på nett

Det er også mulig å bestille papirkopi av kartet.

 

Myrforskningsseminar

Film fra myforskningsseminaret, 12. april 2018 på Vitenparken Campus Ås.