Prosjekter 2009

Prosjekttittel Kontaktpersoner
Kunnskapsbase for bruk av torv som bingestrø

Torv som strø til husdyr

Atle Hauge

Christian Uhlig

Digitalisering av myrarkivet Stein Turtumøygard

Ove Molland

Bruk av torv som filter for metallholdig avløpsvann Roald Aasen

Ketil Haarstad

Fosforutvasking fra organisk jord (2015) (Bechmann, Krogstad og Sævarsson)

Effekt av myr og organisk jord på vannkvalitet i jordbruksområder.

Masteroppgave fra NMBU tilknyttet prosjektet (kandidat Hilmar Tor Sævarsson)

 

Marianne Bechmann

Rikard Pedersen

Effekt av endret klima på karbondynatikk langs en fuktighetsgardient i et palsmyrområde i Neiden Line Tau Strand