Prosjekter 2010

Prosjekttittel Kontaktpersoner
Våler Torvdriftsmuseum
Klimatårn på Andøya Daniel Rasse
Myr og klimagasser Arne Grønlund

Daniel Rasse

Skadelig virkning av jordpakking

Faktaark_Redusert jordarbeiding og jordpakking T. Seehusen Bioforsk

Till Seehusen
CO2 tap fra dyrket oppgravd myr Arne Grønlund
Bruk av filtermaterialer i rensesystemer for avrenning Atle Hauge
Bakgrunnsavrenning fra landbruksarealer med ulike jordarter og avsetningsforhold