Prosjekter 2011

Prosjekttittel Kontaktpersoner
Mykorriza – anriket myr Erik Joner
Restaurering av tidligere dyrket myr Arne Grønlund
Effekter av hogst på kvikksølv i vann Heleen de Wit
Effekter av redusert jordarbeiding Marianne Bechmann
Sigrun Kværnø
Utvikling av biologisk anriket veksttorv Erik Joner
Drenering som klimatiltak Atle Hauge
Klimautslipp fra restaurert myr på Smola Arne Grønlund
Restaurering av myr på Smøla Simon Weldon
Utslipp av drivhusgass og akvatisk eksport av karbon på Andøya Heleen de Wit

Daniel Rasse