Prosjekter 2013

Prosjekttittel Kontaktperson
Bokprosjektet “Det er jorda vi lever av”  Arnar Lyche
Verknad av drenering på jordfysisk arealproduktiv  Samson Øpstad
    – Rapport Drainimp Desember 2016
Kvikksølv i myr og skogsjord  Heleen de Wit