Prosjekter 2014

Prosjekttittel Kontaktpersoner
 Effekt av klimaendringer på avrenning av organisk karbon fra myr og skogsjord

 

Kari Austnes

Heleen de Wit

Alexander Haaland

Utprøving av DGT for å måle plantetilgjengelighet og frigjøring av fosfor fra landbruksjord  Trine Eggen

Oddvar Røyset