Prosjekter 2016

Prosjekttittel Kontaktpersoner
Bakgrunnsavrenning av fosfor fra marine avsetninger

Faktaark Bakgrunnsavrenning fra marine avsetninger_Sep 2017

Eva Skarbøvik

Håkon Borch

Marianne Bechmann

Karbonlagre som lekker i bunnen: akvatisk eksport av organisk karbon fra nedbørsmyr på Andøya Heleen de Wit
Aquatic DOC export from subarctic Atlantic blanket bog in Norway is controlled by seasalt deposition, temperature and precipitation Heleen de Wit

José L. J. Ledesma

Martyn N. Futter.

Faktaark- Nivåer av kvikksølv i myr og skogsjord Heleen A. de Wit